Üsküdar Üniversitesi Kuluçka Merkezi

Brainpark, Üsküdar Üniversitesi bünyesinde hizmet veren girişimciliği ve ticarileşmeyi destekleyen kuluçka merkezidir. Merkezin ana amacı genç girişimcilere başlangıç desteği vermektir.
Gelecek vadeden fikirlerin belirlenmesi ve bu fikirlerin cesaretlendirilmesi: Genç girişimciler ve öğretim üyeleri Brainpark’a başvurduklarında fikirleri uzman bir ekip tarafından değerlendirilir ve ticarileşme potansiyeli olan fikirlere destek verilir.

Şirketleşme desteği

Temel eleme aşamalarından geçen girişimcilere kuluçka merkezi içerisinde ofis verilerek şirket kurma süreçleri başlatılmış olur.

Proje desteği

Şirketleşme sürecindeki girişimlerin Tübitak ve diğer fonlardan alınacak girişim sermayesi destek projeleri ile ilgili başvuru desteği verilir.

Mentörlük

Girişimci adaylarına üniversite içinden veya özel sektörden mentör atanarak şirketleşme yolunda tecrübe sahibi kişilerden fikri destek almaları amaçlanır.

Hangi girişimler desteklenir?

Doğrudan ticari ürüne dönüşme potansiyeli olan girişmler desteklenir. ARGE projeleri desteklenmez.

Süreç

Başvuru sonrasında ekibimiz başvuruyu inceler ve gerekli görülürse dış değerlendirmeden rapor isteyebilir. Desteklenmesine karar verilen girişimlerin merkezde yer alma süreci başlatılır.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Üsküdar üniversitesi öğrencileri, mezunları ve öğretim üyeleri kuluçka merkezi faaliyetlerinden faydalanabilir.